IFAT AFRICA 2021 - Triển lãm Môi trường tại Châu Phi

Triển Lãm

Triển Lãm

IFAT AFRICA 2021 - Triển lãm Môi trường tại Châu Phi

Ngày đăng : 05/01/2021 - 9:54 AM
Triển lãm Môi trường tại Nam Phi

IFAT Africa 2021

Thương mại về Nước, Nước thải, Từ chối và Tái chế: Giải pháp cho Subsahara-Châu Phi

IFAT Châu Phi là một trong những hội chợ thương mại công nghệ môi trường hàng đầu ở Châu Phi cận Sahara và cũng giống như toàn bộ gia đình IFAT, dành riêng cho các lĩnh vực nước, nước thải, chất thải và tái chế.

Khai thác và xử lý nước Xử lý nước và nước thải Phân phối nước và cống Từ chối thải bỏ và tái chế Các công nghệ, dịch vụ và sản phẩm tiết kiệm năng lượng trong phạm vi nước, nước thải, rác thải và tái chế Khử ô nhiễm các địa điểm cũ / xử lý đất Kiểm soát ô nhiễm không khí và giảm tiếng ồn Đo lường, kiểm soát và công nghệ phòng thí nghiệm Quản lý và dịch vụ môi trường Khoa học, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ

Tham gia IFAT India 2021 để có thêm nhiều mối quan hệ kinh doanh tiềm năng và trao đổi bí quyết mới nhất của ngành!

 

THÔNG TIN TRIỂN LÃM

Website
Địa điểm
Johannesburg, Nam Phi 
Thời gian
13 - 15 . 07 . 2021 (9:00 - 17:00)
Sản phẩm
1. Khai thác và xử lý nước
1.1 Thiết bị khoan
1.2 Xây dựng và sửa chữa giếng khoan
1.3 Giám sát giếng khoan
1.4 Thu hoạch nước và nước mưa
1.5 Khử mặn nước biển
1.6 Lưu trữ nước mưa
1.7 Máy móc thiết bị tưới tiêu

2. Xử lý nước và nước thải
2.1 Các quá trình xử lý cơ-lý
2.2 Hệ thống phân tách
2.3 Máy cào rác, sàng, bộ lọc
2.4 Nhà máy xử lý nước thải
2.5 Các quá trình xử lý hóa lý
2.6 Các quá trình xử lý sinh hóa
2.7 Xử lý bùn và cặn

3. Phân phối nước và thoát nước
3.1 Đường ống / hệ thống đường ống
3.2 Trục / cấu trúc / kỹ thuật đặc biệt
3.3 Xây dựng và cải tạo cống
3.4 Kiểm tra cống, làm sạch và bảo trì
3.5 Bơm, nâng hạ
3.6 Cửa hàng và phụ kiện
3.7 Phụ kiện / van
3.8 Làm sạch đường ống nước

4. Quản lý chất thải rắn
4.1 Phân loại, thu gom và vận chuyển chất thải rắn
4.2 Phương tiện và kiến trúc thượng tầng
4.3 Máy vệ sinh và bảo trì đường đô thị
4.4 Xử lý chất thải rắn (xử lý cơ học, sinh học và nhiệt) và tái chế
4.5 Xử lý và loại bỏ chất thải nguy hại
4.6 Xử lý và loại bỏ chất thải y tế truyền nhiễm
4.7 Xử lý và tái chế chất thải điện tử
4.8 Bãi chôn lấp
4.9 Nhà máy và thiết bị tái chế và sử dụng nguyên liệu thô
4.10 Thiết bị, máy móc và phụ kiện đa năng
4.11 Kỹ thuật truyền dẫn, công nghệ chất lỏng và các đơn vị phát điện
4.12 Phụ kiện và phụ tùng hao mòn
4.13 Nhà cung cấp, phân phối và kinh doanh chất thải

5. Tạo năng lương từ vật liệu phế thải
5.1 Nhà máy khí sinh học / lên men
5.2 Sử dụng khí bãi rác
5.3 Hệ thống xử lý, vận chuyển và cấp liệu
5.4 Vận chuyển, xử lý và sử dụng khí
5.5 Xử lý chất thải lên men
5.6 Vận chuyển sinh khối
5.7 Thu hồi nhiệt từ nước thải
5.8 Nhiệt thải và sử dụng áp lực chất thải

6. Các công nghệ, dịch vụ và sản phẩm hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực nước, nước thải, rác thải và tái chế
6.1 Hiển thị kết quả tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải
6.2 Công nghệ và thiết bị tiết kiệm năng lượng công nghiệp (quy trình sơ cấp và thứ cấp)
6.3 Dịch vụ tiết kiệm năng lượng và hợp đồng quản lý năng lượng
6.4 Các công nghệ và sản phẩm tiết kiệm năng lượng khác

7. Khử nhiễm các khu đất cũ / xử lý đất
7.1 Đăng ký, đánh giá và giám sát đất, nước ngầm và các tòa nhà bị ô nhiễm
7.2 Xử lý đất bị ô nhiễm
7.3 Xử lý nước ngầm bị ô nhiễm

8. Kiểm soát ô nhiễm không khí và giảm tiếng ồn
8.1 Khí thải và lọc khí
8.2 Giảm tiếng ồn / Cách âm

9. Đo lường, kiểm soát và công nghệ phòng thí nghiệm
9.1 Công nghệ đo lường
9.2 Phân tích / công nghệ phòng thí nghiệm
9.3 Công nghệ điều khiển
9.4 Công nghệ xử lý nước, nước thải, rác thải và không khí

10. Quản lý và dịch vụ môi trường
10.1 Dịch vụ xử lý
10.2 Dịch vụ cấp nước và xử lý nước thải
10.3 Dịch vụ kỹ thuật, quản lý môi trường, kiểm toán sinh thái
10.4 Tài chính và PPP (Đối tác công tư)
10.5 Phần cứng và phần mềm máy tính
10.6 Phòng thí nghiệm phân tích
10.7 Tổ chức viện trợ

11.  Khoa học, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ
11.1 Hiệp hội và tổ chức thương mại
11.2 Viện nghiên cứu / trường đại học
11.3 Nhà xuất bản đặc biệt, tài liệu thương mại, cơ sở dữ liệu
Tần suất diễn ra
Hai năm một lần
Con số tại Triển lãm
Năm 2019: 172 nhà triển lãm và 3.302 khách thương mại
Sự kiện đồng thời
n/a
Khách tham quan
Khách tham quan thương mại
Video
  thứ 3
13
7
2021
- THỨ 5
15
7
2021
 
  Ban tổ chức
Messe München GmbH
 
  Liên hệ

Công ty ITEC
Số 6 ngõ 107 Trần Duy Hưng, Hà Nội
Điện thoại: 0243 556 2292
Ms. Vinh: 0903 292 854
thuyvinh@mmivietnam.com.vn
Ms. Hương: 0787 000 355
huongvo@mmivietnam.com.vn
 
  Thông tin thêm

Thông tin triển lãm
Tại sao nên tham quan?
 

IFAT AFRICA 2021 - Triển lãm Môi trường tại Châu Phi