Vật liệu xây dựng - công nghệ gốm sứ

Vật liệu xây dựng - công nghệ gốm sứ

Vật liệu xây dựng - công nghệ gốm sứ

Vật liệu xây dựng - công nghệ gốm sứ

Dec 22,2019

Digital Bau - Triển lãm các Giải pháp Số trong ngành Xây dựng

Triển lãm Thương mại cho các giải pháp kỹ thuật số trong ngành xây dựng, lần đầu tiên sẽ diễn ra tại trung tâm triển lãm ở Cologne vào năm 2020.

Jan 06,2020

bau China 2020 - Triển lãm về Công nghệ Sản xuất Cửa lớn nhất Châu Á

BAU China là nền tảng hàng đầu cho 'Giải pháp hệ thống xây dựng, công nghệ và vật liệu cao cấp' ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương

Jan 02,2020

bauma China 2020 - Triển lãm Máy móc Xây dựng lớn nhất Châu Á tại Thượng Hải

bauma China, Triển lãm thương mại quốc tế về máy móc xây dựng, máy sản xuất vật liệu xây dựng, máy khai mỏ và phương tiện thi công, diễn ra ở Thượng Hải