Thực phẩm - Công nghệ chế biến và đồ uống

Thực phẩm - Công nghệ chế biến và đồ uống

Thực phẩm - Công nghệ chế biến và đồ uống

Thực phẩm - Công nghệ chế biến và đồ uống

Nov 19,2020

fdt-africa 2021- Triển lãm hàng đầu dành cho Các ngành công nghiệp Thực phẩm, Đồ uống và Đóng gói

food & drink technology Africa, diễn ra hai năm một lần tại Nam Phi

Jul 08,2020

iba 2023 - Triển lãm thương mại hàng đầu thế giới dành cho Ngành sản xuất Bánh mỳ và Bánh kẹo

iba là điểm gặp gỡ toàn cầu cho các chuyên gia ngành làm bánh.

Feb 03,2020

China Brew China Beverage 2022 - Triển lãm Công nghệ Thiết bị và Chế biến Đồ uống

CBB thu hút các doanh nghiệp trong nước cũng như quốc tế từ khắp nơi trên thế giới.

Dec 04,2019

Cafe ASIA 2021 - Triển lãm Quốc tế về Trà và Cafe Châu Á

Được xem là triển lãm thương mại và tiêu dùng duy nhất ở Đông Nam Á phục vụ cho ngành công nghiệp Cà phê và Trà,