Môi trường

Môi trường

Môi trường

Môi trường

Dec 19,2019

IE expo China 2023 - Triển lãm Thương mại Hàng đầu Châu Á về Giải pháp Công nghệ Môi trường: Nước, C

Là triển lãm môi trường hàng đầu châu Á, IE expo China 2022 mang đến một nền tảng kết nối và kinh doanh hiệu quả cho các chuyên gia Trung Quốc và quốc tế trong lĩnh vực môi trường

Jan 05,2021

IFAT AFRICA 2021 - Triển lãm Môi trường tại Châu Phi

IFAT Châu Phi là một trong những triển lãm thương mại công nghệ môi trường hàng đầu ở Châu Phi cận Sahara

Dec 11,2020

IFAT India 2021 - Triển lãm Môi trường tại Ấn Độ

IFAT Ấn Độ là một nền tảng lý tưởng để kết nối với các nhà lãnh đạo ngành và các đối tác kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ môi trường trên toàn cầu.

Nov 16,2020

IFAT EURASIA 2021 - Triển lãm Môi trường tại Châu Á và Châu Âu

IFAT Eurasia đại diện cho lĩnh vực công nghệ môi trường ở khu vực Á-Âu

Dec 23,2019

IFAT MUNICH 2022 - Triển lãm thương mại hàng đầu thế giới về Công nghệ xử lý nước, nước thải

Triển lãm lớn nhất thế giới về Môi trường diễn ra tại Đức.

Dec 04,2020

IE Expo Chengdu 2021 - Triển lãm Môi trường phía tây Trung Quốc

Triển lãm Thành Đô ngay tại IE đã là một câu chuyện về sự thành công to lớn: Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 10 năm 2020

Dec 23,2019

IE expo Guangzhou China 2021 Triển lãm thương mại hàng đầu Phía Nam Trung Quốc về các giải pháp công

Lấy cảm hứng từ triển lãm mẹ IFAT, tiền thân của triển lãm môi trường ở Đức trong nửa...

Mar 02,2020

WETEX 2020 - Triển lãm quốc tế về Nước, Năng lượng, Công nghệ và Môi trường

WETEX đã trở thành một triển lãm chuyên ngành lớn nhất và quan trọng nhất