Máy móc Xây dựng

Máy móc Xây dựng

Máy móc Xây dựng

Máy móc Xây dựng

Dec 28,2022

bauma Conexpo India - Triển lãm Máy xây dựng, Máy sản xuất Vật liệu Xây dựng, Máy khai mỏ và Phương

Triển lãm thương mại hàng đầu của Bắc Ấn Độ dành cho ngành Xây dựng sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2023, mang cộng đồng xây dựng và cơ sở hạ tầng lại với nhau để thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh và cơ sở hạ tầng

Dec 16,2019

bauma CTT RUSSIA - Triển lãm Quốc tế về Công nghệ và Thiết bị Xây dựng

bauma CTT RUSSIA là một triển lãm chuyên ngành xây dựng quốc tế, được tổ chức hàng năm kể từ năm 2000

Jan 28,2021

bauma CONEXPO AFRICA 2021 - Triển lãm Máy Xây dựng

bauma CONEXPO AFRICA là một trong sáu sự kiện bauma quốc tế của Messe München

Jan 02,2020

bauma China 2022 - Triển lãm Máy móc Xây dựng lớn nhất Châu Á tại Thượng Hải

bauma China, Triển lãm thương mại quốc tế về máy móc xây dựng, máy sản xuất vật liệu xây dựng, máy khai mỏ và phương tiện thi công, diễn ra ở Thượng Hải