Đào tạo doanh nghiệp

Đối tác Đào tạo

Đối tác

  • IIM_ Cnam_France:

Học viện quản lý quốc tế là một thực thể của Conservatoire national des arts et métiers (CNAM-Trường Đại học lớn nhất ở Pháp,thành lập trong thế kỷ 18), theo  nghị định của Bộ tháng 12 năm 2004. Đây là một thành viên của CNAM-Bộ Quản lý, đổi mới, và tương lai

IIM thành lập với sự lien kết của:

  • Ceprim, một trung tâm chuyên đào tạo quản lý cho các kỹ sư
  • IESTO, một học viện chuyên ngành trong việc hình thành các ngành nghề của tổ chức
  • Sở tải quốc tế của chương trình MBA.

 

* UCLA _US:

Đại học California, Los Angeles (UCLA) là một trường đại học nghiên cứu công cộng nằm trong khu phố của Los Angeles Westwood, California, Mỹ.

UCLA đứng là một trong những trường đại học hàng đầu thế giới, trường hiện đang đứng thứ 4 trên thế giới trong các trường Đại học có ảnh hưởng cao, thứ 11 trên thế giới của theo xếp hạngTimes Higher Education World University; thứ 13 trên thế giới (và thứ 11 của Hoa Kỳ) của Bảng xếp hạng học thuật của trường Đại học Thế giới. Trường cũng nằm trong số 10 trường hàng đầu trong cả nước với các giải thưởng giảng viên nhiều nhất.

 

* Macquarie Community College (MCC):

Được thành lập vào năm 1988, Macquarie Community College là một hợp nhất của các Carlingford, Eastwood, North Ryde và Cao đẳng Evening Chatswood, cung cấp giáo dục cho cộng đồng của họ kể từ những năm 1930.

MCC Macquarie được công nhận  ISO 9001 cho các hệ thống quản lý của trường. Trường là cơ sở đào tạo đầu tiên ở Úc để nhận được chứng nhận AQTF Tổ chức Đào tạo. Chứng nhận này có nghĩa là trường nằm trong hệ thống quản lý chất lượng, trách nhiệm quản lý, quản lý tài nguyên, sản phẩm và thực hiện dịch vụ đo lường, phân tích và cải thiện đạt tiêu chuẩn quốc tế. Chứng nhận ISO của trương là bằng chứng về cam kết của của trường để cải thiện liên tục với mục tiêu cung cấp cho bạn sự tiếp cận giáo dục. Trường sẽ tiếp tục quản lý và giám sát hệ thống của để phục vụ sinh viên tốt hơn.

 

* Đại học Long Beach, California, Mỹ:

California State University, Long Beach là khuôn viên lớn nhất trong hệ thống California State University. Được thành lập vào năm 1949, trường có 35.000 sinh viên từ các quốc tịch khác nhau. Các trường đại học cũng đã thu hút 375 đại biểu ở các trường trung học California và học giả Quốc gia, một trong những vinh dự nhất cho bất kỳ trường đại học ở California. Nó được công nhận bởi Hiệp hội phương Tây của Trường học và Cao đẳng.

Xếp hạng:

* Đứng thứ 25 trong khu vực phía Tây ở US News Đại học Quốc gia.

* Xếp hạng 38 tại Mỹ cho Chương Trình Đại học Kỹ thuật tốt nhất của US News.

Đối tác