Khách hàng

Công ty Cường Thịnh
Công ty Cường Thịnh
Công ty CP KHCN PETECH
Công ty CP KHCN PETECH
Công ty COP
Công ty COP
Cấp nước Sơn La
Cấp nước Sơn La
Cấp nước Đồng Nai
Cấp nước Đồng Nai
Cấp nước Cần Thơ
Cấp nước Cần Thơ
SISC
SISC
ALSTOM
ALSTOM
Avera
Avera
Công ty Viglacera
Công ty Viglacera
Công ty TNHH XD & TM Phong Cách Mới (QueenViet)
Công ty TNHH XD & TM Phong Cách Mới (QueenViet)
Công ty Ngọc Nghĩa
Công ty Ngọc Nghĩa
Công ty TNHH Tsung Chang Industries (VN)
Công ty TNHH Tsung Chang Industries (VN)
Viện Năng Lượng
Viện Năng Lượng
Công ty GE
Công ty GE
Công ty ENTEC
Công ty ENTEC
Công ty CTE WIND
Công ty CTE WIND
Công ty CP CN Bia – Rượu – NGK Việt Nam
Công ty CP CN Bia – Rượu – NGK Việt Nam

Đối tác