Khách hàng

Công ty Trung Sơn
Công ty Trung Sơn
Công ty TNHH Thương mại Vật tư  Khoa học Kỹ thuật
Công ty TNHH Thương mại Vật tư  Khoa học Kỹ thuật
Thermo Scientific
Thermo Scientific
Công ty Tân Hà
Công ty Tân Hà
Sartorius Việt Nam
Sartorius Việt Nam
Công ty Rồng Tiến
Công ty Rồng Tiến
Công ty PG Instruments
Công ty PG Instruments
Công ty Mỹ Thành
Công ty Mỹ Thành
METTLER TOLEDO - Việt Nam
METTLER TOLEDO - Việt Nam
Công ty MERCK Việt Nam
Công ty MERCK Việt Nam
Công ty Lonza
Công ty Lonza
Công ty TNHH TBKH & CN KIm Ngân
Công ty TNHH TBKH & CN KIm Ngân
Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ Quốc tế IETS
Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ Quốc tế IETS
Công ty HORIBA Việt Nam
Công ty HORIBA Việt Nam
Công ty Hóa Việt
Công ty Hóa Việt
Công ty Woodsland
Công ty Woodsland
Công ty Wooden Vina
Công ty Wooden Vina
Công ty Vinh Mỹ
Công ty Vinh Mỹ

Đối tác