Triển Lãm

Triển Lãm

Triển Lãm

Tìm kiếm triển lãm của chúng tôi
Năm triển lãm
Lĩnh vực triển lãm
Địa điểm triển lãm

Triển Lãm

Mar 08,2021

Drinktec 2022 - Triển lãm Công nghệ Đồ uống và Thực phẩm lỏng

Đây là triển lãm thương mại quan trọng nhất của ngành. Các nhà sản xuất và nhà cung cấp từ khắp nơi trên thế giới