Thiết bị Thể thao

Thiết bị Thể thao

Thiết bị Thể thao

Thiết bị Thể thao

Jan 03,2020

ISPO SHANGHAI 2020 Triển lãm thương mại quốc tế về trang thiết bị thể thao mùa hè

ISPO Shanghai là một phần của chuỗi triển lãm ISPO quốc tế, trong đó có ISPO Munich và ISPO Beijing

Dec 16,2019

ISPO Bắc Kinh 2021 - Triển lãm Thể thao đa phân khúc hàng đầu Châu Á

ISPO BEIJING là triển lãm hàng đầu về sản phẩm thể thao ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Nov 14,2019

ISPO MUNICH 2021 ONLINE - Triển lãm thương mại đa phân khúc lớn nhất thế giới trong ngành Kinh doanh

Hàng năm có khoảng hơn 2500 doanh nghiệp quốc tế đến giới thiệu những sản phẩm mới nhất...