Môi trường

Môi trường

Môi trường

Môi trường

Dec 19,2019

IE expo China 2020 - Triển lãm Môi trường

Triển lãm thương mại hàng đầu châu Á về các giải pháp công nghệ môi trường: Nước, chất thải, không khí và đất

Jan 02,2020

N-EXPO 2020 Triển lãm Môi trường lớn nhất Nhật Bản

Sự kiện này bắt đầu ở Osaka vào năm 1995 với tên gọi Triển lãm Xử lý chất thải. Tên gọi này sau đó được đổi thành Triển lãm môi trường mới và được tổ chức tại Osaka trong 17 năm liên tiếp cho đến năm 2011.

Dec 23,2019

IFAT MUNICH 2022 - Triển lãm thương mại hàng đầu thế giới về Công nghệ xử lý nước, nước thải

Triển lãm lớn nhất thế giới về Môi trường diễn ra tại Đức.

Dec 23,2019

IE expo Guangzhou China 2020 Triển lãm thương mại hàng đầu Phía Nam Trung Quốc về các giải pháp công

Lấy cảm hứng từ triển lãm mẹ IFAT, tiền thân của triển lãm môi trường ở Đức trong nửa...

Mar 02,2020

WETEX 2020 - Triển lãm quốc tế về Nước, Năng lượng, Công nghệ và Môi trường

WETEX đã trở thành một triển lãm chuyên ngành lớn nhất và quan trọng nhất